Sponsorer

Att driva en ideell organisation är tyvärr inte gratis. Idag finansieras verksamheten genom olika former av bidrag från företag med såväl lokala som nationella och internationella anknytningar. Sedan organisationens start har tillväxten, sett till ärenden, varit stabil och den förväntas inte att avta. Vårt mål är att organisationen ska kunna fortsätta växa och aldrig begränsas av ekonomiska skäl. Därav söker vi kontinuerligt efter nya sponsorer.

Vill ditt företag vara med och stödja vår verksamhet? Hör i så fall gärna av dig så kan vi berätta mer om på vilka sätt vi behöver stöd.

info@linkopingsjuristerna.se