Rådgivningen

Varje tisdag kl. 16:30-19:00 öppnar vi upp dörrarna till Stadsmissionens lokaler på Isidor Kjellbergs gränd 3. Ingen föranmälan krävs även om vårt arbete underlättas om du i ett så tidigt skede som möjligt kontaktar oss. På så sätt kan vi göra nödvändiga förberedelser och anpassa vår bemanning till de tillfällen då fler ärenden än normalt beräknas inkomma.

All vår rådgivning är förlagd till tisdagar på utsatt tid. Endast i undantagsfall erbjuder vi rådgivning som avviker från våra ordinarie tider. Ingen rådgivning erbjuds via telefon eller e-post. Detta för att minska risken för missförstånd och feltolkningar. Om du däremot har frågor eller information som berör ett pågående ärende får du gärna ta kontakt via telefon eller e-post.

Vid akuta situationer rekommenderar vi att du ringer oss på telefonnumret som du finner längst ned på sidan.

Generic placeholder image

Det första mötet

När du kommer till Linköpingsjuristerna får du alltid hjälp av minst två rådgivare. För att vi ska kunna hjälpa dig på ett så bra sätt som möjligt behöver vi information. Därför syftar det första mötet till att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om den juridiska situationen och det underlättar för oss om du har med all nödvändig dokumentation. Det är alltid bättre att ta med för mycket än för lite.

För att vi ska kunna hjälpa dig på ett så bra och effektivt sätt som möjligt vill vi att du under det första tillfället på ett så utförligt sätt som möjligt berättar om din situation. Om du vill att kommunikation ska föras på ett annat språk än svenska eller engelska och du inte föranmält ditt besök kan det vara bra att ha med sig en vän som kan tolka.

Generellt sätt är vi försiktiga med att under det första mötet ge råd och göra uttalande om den juridiska situationen, allt för att undvika misstag. Mötet avslutas oftast med att vi bokar in ett nytt möte. Det mötet bokas i vanliga fall in på ett ordinarie rådgivningstillfälle men om situationen kräver kan det bokas in på en avvikande tid.

Generic placeholder image

Vad kan jag få hjälp med?

Inget ärende är för stort eller för litet för oss. Vi har hjälpt klienter med allt ifrån frågor om arv, ansökan om bostadsbidrag till långtgående migrationsprocesser. Oavsett juridiskt problem ser vi gärna att du kommer in med det till oss så fort som möjligt. Dels kan vi då i ett tidigt skede undvika problem, dels har vi inte alltid de resurser som krävs för att under stor tidspress lösa omfattande juridiska problem.

Givetvis finns det ärenden som på grund av arbetsbörda och komplexitet är för omfattande för oss. Dessa typer av ärenden försöker vi i den mån det är möjligt vidarebefordra till verksamma och professionella jurister och advokater.

Generic placeholder image