Bli rådgivare

Att engagera sig som rådgivare i Linköpingsjuristerna innebär så mycket mer än att ge juridisk rådgivning på tisdagskvällar. Att vara en Linköpingsjurist innebär ansvar, förtroende men också många nya erfarenheter och gemenskap. En Linköpingsjurist är en person som brinner för juridiken och för att hjälpa andra människor oavsett ursprung eller situation. Det är en person som är beredd att lägga ned mycket arbete för att snabbt, effektivt och på ett korrekt sätt lösa juridiska problem.

Att gå med i Linköpingsjuristerna innebär en unik möjlighet att redan under studietiden praktiskt arbeta med juridiska frågor och ärenden. Du ges också möjlighet till fortlöpande utbildning via arrangerade föreläsningar och internutbildningar. Som rådgivare blir du också en del av en organisation som idag består av många trevliga, generösa och roliga individer som gärna träffas och umgås utanför den ordinarie verksamheten.

Vi hoppas att du vill bli en av oss.

Generic placeholder image

Ansökningsprocessen

Idag består Linköpingsjuristerna av 15 rådgivare och rekrytering sker vid behov. Det betyder att antalet ansökningsperioder kan variera per år. För att söka måste du avslutat termin tre med godkända resultat. Har du arbetat ideellt tidigare är det ett plus men det är inget krav. Likaså är det ett plus om du talar flera språk.

Själva ansökningsprocessen består av tre steg som beskrivs nedan.

  1. Ansökan med personligt brev

    I rollen som rådgivare är dina juridika kunskaper a och o men minst lika viktigt är din personlighet och dina ambitioner. Därför vill vi att du som söker skriver ett personligt brev där du sammanfattar varför du vill vara en del av Linköpingsjuristerna och vad du har att tillföra verksamheten.

  2. Lösning av case

    Detta är den centrala och viktigaste delen i ansökningsprocessen. Till varje rekryteringstillfälle förbereder vi ett case som bygger på ett riktigt ärende vi har arbetat med. Caset, som oftast innehåller omarbetade kopior av riktiga dokument ger dig som sökande en bra bild av vilka typer av ärenden en rådgivare kan ställas inför. För oss är din lösning på caset ett bra sätt för oss att skapa oss en uppfattning om såväl din juridiska kompetens som kreativitet. Vanligtvis ges du som sökande 10 dagar att lösa caset och sammafatta lösningen på ett A4. Lösningen skickas in tillsammans med det personliga brevet.

  3. Intervju

    Efter det att vi behandlat samtliga ansökningar kallar vi till intervju. Intervjun syftar till att vi ska få lära känna dig som person och jurist. Dessutom erbjuder det en möjlighet för dig att ställa frågor. Strax efter intervju tar vi ett beslut baserat på en helhetsbedömning.

Har du frågor om rollen som rådgivare eller ansökningsprocessen är du välkommen att höra av dig till oss via mailadressen nedan.


Generic placeholder image